Henkilöt

ILO arkkitehdit Oy / ILO architects Ltd.

Käyntiosoite / Address
Tallberginkatu 1 C 
5. kerros, tila 585
00180 Helsinki, Finland
näytä kartalla / view on map

Postiosoite / Postal address
Tallberginkatu 1 C
Lokero 55
00180 Helsinki, Finland

Ota meihin yhteyttä! / Contact us!
info@iloark.fi

Y-tunnus: 3009945-1

Pia Ilonen

TkL arkkitehti SAFA, yrittäjä
architect, entrepreneur
pia.ilonen@iloark.fi
+358 50 511 9557

Pia perusti arkkitehtitoimisto Allin (myöh. Talli) vuonna 1995 Lasipalatsin glamourin palauttavaa restaurointia varten, toimittuaan sitä ennen aktiivisesti vuodesta 1989 toisen purku-uhan alaisen rakennuksen, Kaapelitehtaan parissa omaehtoisesti. Vuosien varrella jalostunut käyttäjälähtöinen ja uudistushaluinen asenne on keskeistä ILOssa, jonka Pia perusti vuonna 2019 yhdessä pitkä-aikaisten työpariensa kanssa.  

Pia founded the architectural office Alli, later Talli, for the restoration design of the Lasipalatsi -building in 1995, a building lost in transition long time ago, after a period from 1989 on with another forgotten building, the Cable Factory. The ever since developed, user-centered and radical thinking is defining the way the architects work in ILO, which Pia founded in 2019 together with her long-standing co-workers.

Kati Murtola

Arkkitehti / Architect, SAFA
kati.murtola@iloark.fi
+358 40 586 4979

Katilla oli ilo toimia pitkään akateemikko Juha Leiviskän projekteissa, kunnes hän vuonna 2016 huomasi työskentelevänsä myös Kaapelitehtaan muutostöiden parissa ja Tanssin talon projektiarkkitehtinä ja voi nyt näissä ja muissa mielenkiintoisissa tehtävissä toteuttaa intohimoaan suunnitella rakenteellisesti kaunista arkkitehtuuria herkällä otteella.

Kati had a joy to work long with the academic Juha Leiviskä until she found herself working also as a project architect for the Cable factory transformation and the Tanssin talo -projects, where she can fulfill her passion for textural beauty in architecture.

Mikaela Neuvo

Arkkitehti / Architect, SAFA
mikaela.neuvo@iloark.fi
+358 50 521 7912

                                                                                        Mikaelan dynaaminen ote erottui edukseen Mestarikurssille valittujen joukosta Aalto-yliopistossa vuonna 2008 julkisten rakennusten laitoksella, jota pyöritti Pia: parin vuoden päästä nämä kaksi jo tekivätkin oikeita töitä suunnitellen asuntokonsepteja ja muusikkotalo Jallukkaa, eikä haastavia suunnittelutehtäviä ole vierastettu senkään jälkeen, päinvastoin!

The dynamic take on planning by Mikaela was shining among the students selected on Master course run by Pia in Aalto University in 2008 and obviously enough, after two years they found themselves working together with housing concepts, Jallukka and other most demanding and exciting projects.

Ilmari Teperi

Arkkitehti / Architect, SAFA
ilmari.teperi@iloark.fi
+358 40 180 3232

Työ, joka haasteista huolimatta yllättää iloisesti on Ilmarin mielestä erityisen innostavaa, ja tällä asenteella hän onkin lunastanut paikkansa Ilon tiimissä erityisesti suurissa asuntosuunnittelukohteissa. Kauneuden ja käytännöllisyyden yhdistäminen on hänellä tavoitteena aina. 

For Ilmari, the most exciting work is the kind that despite of various challenges surprises in a happy way. With this attitude he suits so well the ILO-team, especially in demanding social housing projects. As a designer, his constant goal is to combine practicality and beauty. 

 

Irina Garnets

Arkkitehti / Architect, SAFA         
irina.garnets@iloark.fi 


Irinan diplomityö käsitteli moninaisuuden ilmenemistä arkkitehtuurin teoreettisesta näkökulmasta. Hän on kiinnostunut erilaisuuksien rajapinnoista ja rinnakkaisuudesta; ajan, toiminnan, tyylien ja materiaalien limittymisestä, jota myös toimiston pitkäaikainen projekti Kaapelitehdas edustaa. Suunnittelutyössään hän usein pääseekin selvittämään rakennusten tyylillisiä ja historiallisia piirteitä.

In her diploma thesis, Irina explored the appearance of difference in space and architecture from the theoretical perspective. She is fascinated by the ambiguous boundaries between parallel timelines, actions, styles and materials interweaving together, in the same way as they do in our long-term Cable Factory project. Accordingly, in her practice, Irina often has the chance to study the stylistic and historic features of buildings.