Henkilöt

ILO arkkitehdit Oy / ILO architects Ltd.

Käyntiosoite / Address
Tallberginkatu 1 C 
5. kerros, tila 585
00180 Helsinki, Finland
näytä kartalla / view on map

Postiosoite / Postal address
Tallberginkatu 1 C
Lokero 55
00180 Helsinki, Finland

Ota meihin yhteyttä! / Contact us!
etunimi.sukunimi@iloark.fi / firstname.surname@iloark.fi

Y-tunnus: 3009945-1

Pia Ilonen

TkL arkkitehti SAFA, yrittäjä
architect, entrepreneur
pia.ilonen@iloark.fi
+358 50 511 9557

Pia perusti arkkitehtitoimisto Allin (myöh. Talli) vuonna 1995 Lasipalatsin glamourin palauttavaa restaurointia varten, toimittuaan sitä ennen aktiivisesti vuodesta 1989 toisen purku-uhan alaisen rakennuksen, Kaapelitehtaan parissa omaehtoisesti. Vuosien varrella jalostunut käyttäjälähtöinen ja uudistushaluinen asenne on keskeistä ILOssa, jonka Pia perusti vuonna 2019 yhdessä pitkä-aikaisten työpariensa kanssa.  

Pia founded the architectural office Alli, later Talli, for the restoration design of the Lasipalatsi -building in 1995, a building lost in transition long time ago, after a period from 1989 on with another forgotten building, the Cable Factory. The ever since developed, user-centered and radical thinking is defining the way the architects work in ILO, which Pia founded in 2019 together with her long-standing co-workers.

Kati Murtola

Arkkitehti / Architect, SAFA
kati.murtola@iloark.fi
+358 40 586 4979


Katilla oli ilo toimia pitkään akateemikko Juha Leiviskän projekteissa, kunnes hän vuonna 2016 huomasi työskentelevänsä myös Kaapelitehtaan muutostöiden parissa ja Tanssin talon projektiarkkitehtinä ja voi nyt näissä ja muissa mielenkiintoisissa tehtävissä toteuttaa intohimoaan suunnitella rakenteellisesti kaunista arkkitehtuuria herkällä otteella.

Kati had a joy to work long with the academic Juha Leiviskä until she found herself working also as a project architect for the Cable factory transformation and the Tanssin talo -projects, where she can fulfill her passion for textural beauty in architecture.

Irina Garnets    

Arkkitehti / Architect, SAFA
irina.garnets@iloark.fi

 

Irina on keskittynyt olemassa olevien rakennusten tutkimukseen ja uudelleenkäyttöön sekä asuntosuunnitteluun. Arkkitehdin tehtävissä ja diplomityössään, hän on analysoinut toiseuden käsitettä ja tyhjyyden roolia sen esiintymisessä arkkitehtuuriteorian ja tilasuunnittelun näkökulmasta. 

Irina’s work has focused on studies and reuse of existing buildings and housing design. In her professional practice and diploma thesis, she has analysed the concept of otherness and the role of emptiness in its occurrence from the perspective of architectural theory and spatial design.