Helsinki Biennial

VIII. Antaa olla / Let it be
Helsinki Biennaali / Helsinki Biennial

Vallisaari towards the city center

Helsingin historiaa tihkuvia linnoituksia, ruutikellareita ja kasarmeita salaperäisten luonnonmetsien siimeksessä, nyt muutettu kansainvälisen taidenäyttelyn puitteiksi.

You can sense the history of Helsinki in this island while entering the various fortresses, barracs and gunpowder magazines, all transformed now into the use of international exhibition coming 2021.

Aleksanterinpatteri -linnoituksen uudet poistumistiejärjestelyt / Exit routes for the Aleksanterinpatteri -fortress

Väliaikaiset rakennelmat erottuvat reilusti rakennuksista. Vain välttämätön on tehtävä! 

The temporary structures stick out clearly. A bare minimum for the safety!

Ruutikellari / Gun powder magazine
Luotsitalon poistumistiejärjestelyjä / exit routes in the Luotsitalo barracs

Helsinki Biennaali, Käyttötarkoitusten muutokset, hanke- ja toteutussuunnittelu asiantuntijatiimin kanssa sekä projektin johto // HAM Helsingin taidemuseo ja Metsähallitus // 2019-2020 lisää näyttelystä

Helsinki Biennial, transformation design // Helsinki Art Museum  HAM and Metsähallitus // 2019-2020 more about the exhibiton